نمونه فرم استخدام

مهندسين مشاور پارس پياب
فرم تقاضاي استخدام و مشخصات فردي
1- مشخصات فردي

نام :

 

نام خانوادگي : نام پدر :

تاريخ تولد :

محل تولد:

شماره شناسنامه:

وضعيت تاهل:

2- وضعيت خدمت

پايان خدمت

معافيت

ساير موارد

3- وضعيت تحصيلات

ديپلم :

سال اخذ:

نام مركز :

فوق ديپلم

سال اخذ:

نام و محل دانشگاه :

ليسانس:

سال اخذ:

نام و محل دانشگاه :

فوق ليسانس:

سال اخذ:

نام و محل دانشگاه :
دكتري :

سال اخذ:

نام و محل دانشگاه :
4- سوابق كاري

نوع كار

سال شروع

سال پايان

سمت

حقوق دريافتي

علت قطع همكاري

نام مركز/شركت/سازمان
6- وضيت آشنايي با نرم‌افزار

نام نرم‌افزار

ميزان تسلط

كاربرد

نام نرم‌افزار

ميزان تسلط

كاربرد
6- شرايط استخدام
1-6- استخدام شما در اين مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.
2-6- شركت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
3-6- پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهدپذيرفت.
4-6- بديهي است پس از پايان مدت آزمايشي استخدام نهايي و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
5-6- پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شركت مبلغ سفته دريافت مي‌رگدد.
6-6- مدرك تحصيلي به هيچ عنوان در اختيار شركتهاي پيمانكار ي و يا مشاور نبوده و اجازه استفاده از آن در طول مدت قرارداد صرفاٌ در اختيار اين مشاور مي‌باشد
7- حقوق درخواستي

حقوق ماهانه دريافتي :

حقوق ساعتي :

8- تقاضاي استخدام

استان درخواستي:

شهرستان درخواستي:

9- آدرس و شماره‌هاي تماس

آدرس :

تلفن تابت :

تلفن همراه :

معرف:

تلفن:

آدرس :

اينجانب كليه شرايط فوق و توافقات انجام شده را مي‌پذيرم . محل امضاء

مدارك موردنياز :1- فتوكپي كليه صفحات شناسنامه 2- فتوكپي مدارك تحصيلي 3- فتوكپي سوابق كاري 4- 2 قطعه عكس 4*3

آمار

بازدید كننده: 666511

كاربران آنلاین

ما 3 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...